Europa
 
 Dänemark
           
  - Frederikshavn
    - Krudttårnet
57°26'23.33"N / 10°32'27.10"E

1686 - 1690
3x
    - Flak Batterie (Kalter Krieg)
57°24'40.28"N / 10°31'2.90"E
7x
           
  - Der Atlantikwall in Dänemark
    - MKB Hanstholm I
57°6'21.74"N / 8°35'12.85"E

1940
1940 - 1945
5x
    - MKB Hanstholm II
57° 7'13.67"N / 8°36'59.10"E

1940 - 1942
1942 - 1945
14x
    - Marine Flak Abteilung 2/814
57° 7'0.46"N / 8°35'42.90"E

1940 - 1945
4x
    - Stp. Gruppe Frederikshaven Süd - Flak Stellung
57°24'39.48"N / 10°31'1.19"E

1940 - 1945
3x
    - Stp. Gruppe Fredrikshaven Süd - Sperrbatterie
57°24'34.30"N / 10°31'7.52"E

1940 - 1945
18x
    - Stp. Gruppe Flughafen
57°26'28.40"N / 10°28'49.07"E

1940 - 1945
4x
      Artilleriestützpunkt Hirtshals Süd
57°35'1.92"N / 9°56'25.70"E

1940 - 1945
24x